Aanmelden

Aanmelden voor de Vakantie-Bijbel-Spel-Week 2019 op dinsdag 27  en woensdag 28 augustus. Het thema van dit jaar is “SchatRijk!”.

Natuurlijk zijn we als stuurgroep van de Vakantie-Bijbel-Spel-Week druk bezig met het voorbereiden van onze ‘SchatRijke’ dagen op het terrein bij de IJsclub. En, we hebben er weer zin in. Want wat staan er weer leuke activiteiten op stapel! De kinderen zullen worden uitgedaagd in o.a. creativiteit, sportiviteit en samenwerken. Samen beleven ook zeker. Durf je de uitdaging aan? Natuurlijk! Geef je dus zo snel mogelijk op.

Hoe? Dat lees je hieronder.

Dinsdag: van 9:00 tot 14:00
Woensdag: van 9:00 tot 15:00
Woensdag: van 17:00 tot 23:00 (alleen 12+’ers)

De VBSW wordt ook dit jaar weer bij het IJsclubgebouw en aanliggend terrein gehouden.

De VBSW is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (dus vanaf 4 jaar t/m de schoolverlaters)

Het doel van de VBSW is om in een sfeer van veiligheid en gezelligheid samen naar Bijbelverhalen te kijken en te luisteren en andere opbouwende activiteiten met elkaar te doen. Zo hopen we ieder kind te laten ervaren dat God van hem of haar houdt.

Op de laatste dag, woensdag 28 augustus, wordt er alweer voor de vijfde keer een leuke avond georganiseerd, speciaal voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Zit je nu in groep 8 dan kun je vanzelf meedoen met de VBSW, maar ook deelnemen aan de tieneravond. Deze activiteit start om 17:00 uur bij het IJsclubgebouw. Voor eten wordt gezorgd, voor uitdaging, spanning en spektakel ook. En natuurlijk voor gezelligheid! Rond 23:00 uur is de avond afgelopen.

Voor alle 12+’ers geldt dus: wees welkom en meld je alvast aan voor de gezellige avond via deze pagina. Doen!

Bij het aanmelden kun je als medewerker kiezen voor een taak die je wilt doen. Naast de taken als groepsleiding (dan liefst allebei de dagen) zijn er ook kleinere klussen te bedenken die we als organisatie graag zouden willen uitbesteden. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaak- en opruimwerkzaamheden.

Als we in ieder geval als ouder van een deelnemend kind iets voor onze rekening kunnen nemen, dan houdt de stuurgroep meer tijd over om zich echt bezig te houden met de organisatie. Hulp van opa’s, oma’s en andere betrokkenen van de VBSW waarderen we vanzelfsprekend ook heel erg!

Belangrijk om te weten:
Geef je op vóór 1 augustus. Alleen dan ben je verzekerd van deelname. De groepen worden daarna ingedeeld op basis van de hulp die we dan hebben. Zijn er voldoende medewerkers en zijn de groepen nog niet te groot, dan is er meer ruimte, ook voor eventuele late aanmeldingen.

De Vakantie-Bijbel-Spel-Week wordt georganiseerd vanuit de plaatselijke kerken.
Deelname is op eigen risico.

Om kinderen aan te melden: klik hier.

Om  je aan te melden voor de tieneravond (12+): klik hier.

Om jezelf als vrijwilliger aan te melden: klik hier.